Wypełnianie ankiety / Survey submission

Ankieta wypełniana po zabiegu operacyjnym

1. Jak intensywny ból odczuwał/a Pan/i w najgorszym momencie?
(wybierz jedną odpowiedź)
Brak bólu
Nieznaczyny
Umiarkowany
Silny
Bardzo Silny

2. Jaka była przeciętna intensywność Pana/i bólu?
(wybierz jedną odpowiedź)
Brak bólu
Nieznaczyny
Umiarkowany
Silny
Bardzo Silny

3. Jaki jest poziom nasilenia Pana/i bólu w tej chwili?
(wybierz jedną odpowiedź)
Brak bólu
Nieznaczyny
Umiarkowany
Silny
Bardzo Silny

4. Identyfikator (proszę wpisać)
(wybierz dowolną liczbę odpowiedzi)
(proszę wpisać)
wróć na górę