Wypełnianie ankiety / Survey submission

PROSZĘ O SZCZERE ODPOWIEDZI NA PONIŻSZE PYTANIA. ANKIETA TA ZOSTANIE WYKORZYSTANA DO NAPISANIA PRACY MAGISTERSKIEJ. GWARANTUJĘ PEŁNĄ ANONIMOWOŚĆ.

1. Płeć:
(wybierz jedną odpowiedź)
kobieta
mężczyzna

2. Wiek:
(wybierz jedną odpowiedź)
18-28
29-39
40-49
50 i więcej lat

3. Wykształcenie:
(wybierz jedną odpowiedź)
podstawowe
zawodowe
średnie
wyższe

4. Kto w Pana/ Pani rodzinie był uzależniony od alkoholu?
(wybierz jedną odpowiedź)
matka
ojciec
oboje rodziców

5. Kiedy wyprowadził/-a się Pan/ Pani ze swojego domu rodzinnego?
(wybierz jedną odpowiedź)
przed ukończeniem 18 roku życia
po zakończeniu szkoły średniej
w trakcie studiów
wróć na górę